Husorden

 

 

Standardhusorden i AAB

Alle beboere i ejendommen skal kende og følge den standardhusorden, som hele AAB har vedtaget. Den kan læses her:

 

 

 

 

og er ens for alle afdelinger i AAB.

 

Dertil har beboerne vedtaget en lokal husorden. Det kan sagtens ske, at nogen glemmer reglerne, som skal gøre det rart at bo her. Sker det, så vær en god nabo, bank på og giv dem en høflig påmindelse.

Vores husorden

 

BORE-BANKETIDER

 

Mandag-fredag:  kl. 8:00-19:00
Lørdag & Søndag samt hellidage:  kl. 10:00-17:00

HUSDYR

 

Det er tilladt at holde én hund eller én kat pr. husstand. Ansøgningsskema kan findes under BOLIGINFO. Inden anskaffelsen skal der udfyldes et ansøgningsskema, hvor kriterier for godkendelse af et husdyr i afdelingen er oplistet. Ansøgningen skal sendes til Ejendomsservice & Fraflytning til godkendelse.

 

GRILL

 

Det er tilladt at benytte gas- eller elgrill på altanerne.

 

Mandag - Søndag samt hellidage:  kl. 10:00-21:00.

 

 

MUSIK OG STØJENDE ADFÆRD


Høj musik skal dæmpes kl. 20:00 på hverdage og kl. 23:00 i weekenden. Spilles der høj musik skal det altid foregå med lukkede vinduer og altandør. Støj og anden larmende adfærd på altaner og fællesarealer skal begrænses og helst undgås i aftentimerne af hensyn til naboer. Dette gælder også gøende hunde. Beboerne er ansvarlige for deres gæster adfærd i boligområdet samt overholdelse af pågældende husorden.

 

Mandag-fredag:  kl. 8:00-20:00

Lørdag & Søndag samt hellidage:  kl. 10:00-23:00

 

FÆLLES

 

Ifølge brandmyndighederne må der ikke blive opbevares effekter på repos. 


AAB 100 gårdlaug:
Vores bygning ligger i den samlede bebyggelse, kaldet Hesteskoen ØST. 
Boligerne er både almene, leje- og ejerboliger og består af boligforeningen AAB100, udlejeren Balder, udlejeren Nordhuset, 
ejerforeningen Skovhuset og ejerforeningen Stepperne.
Fællesarealerne mellem bygningerne er fælles for alle beboere. By og Havn ejer parkeringshuset og haven oven på, samt nogle arealer ved selve bygningerne. De enkelte bygninger ejer områderne tæt på den pågældende bebyggelse.


Da alle områder mellem bygningerne er til fælles brug skal alle ændringer godkendes i fællesbestyrelsen Hesteskoen ØST. AAB100 har dermed indflydelse på de andres arealer og de andre har også indflydelse på vores areal. Hver bygning i Hesteskoen ØST har en repræsentant med i fællesbestyrelsen. I AAB100 har vi til det ordinære beboermøde valgt Ole Rensbro, 90 8th. Hvis du har spørgsmål eller forslag til fællesområdet kan AAB100s repræsentant kontaktes på gaardlaug@aab100.dk