22181513_10159534288540235_5626404194561

AAB 100 Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden. 

Møderne ligger oftest på den sidste tirsdag i hver måned.

Træffetid:

Bestyrelsen bestræber sig på at være tilgængelige personligt inden hvert bestyrelsesmøde. 

Her kan man stille spørgsmål eller evt. henvende sig med gode ideer og/eller bekymringer.

 

Træffetid ved fremmøde i festlokalet på Richard Mortensens vej 90, er mellem kl. 18.30-19.00.

Det næste planlagte bestyrelsesmøde er:

Forventet i uge 40 eller 41 - dato kommer op snarest

Man er også altid velkommen til at kontakte os via email.

The AAB 100 Board have a board meeting about once a month. The meetings are mostly held on the last Tuesday of the month.

Meeting time:

Members of The Board stribe to be available personally before every board meeting. 

This is a chance to ask questions or come to the board with good ideas and/or worries or problems.

 

Meeting time by attendance is between 6.30-7.00 PM in the party room on Richard Mortensens vej 90.

The next planned board meeting will be held on:
Expected on a date in week 40 or 41. Date to be announced as soon as possible.

You are also always welcome to contact the board by email.