22181513_10159534288540235_5626404194561

AAB 100 Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden. 

Møderne ligger oftest på den sidste tirsdag i hver måned.

Træffetid:

Bestyrelsen bestræber sig på at være tilgængelige personligt inden hvert bestyrelsesmøde. 

Her kan man stille spørgsmål eller evt. henvende sig med gode ideer og/eller bekymringer.

 

Træffetid ved fremmøde i festlokalet på Richard Mortensens vej 90, er mellem kl. 18.30-19.00.

Det næste planlagte bestyrelsesmøde er tirsdag d. 23. Februar 2021.

Pga. Corona situtationen er der ikke på nuværende tidspunkt åbent for træffetid. 

Man er altid velkommen til at kontakte os via email.

The AAB 100 Board have a board meeting about once every month. The meetings are most commonly held on the last Tuesday of the month.

Meeting time:

Members of The Board stribe to be available personally before every board meeting. 

This is a chance to ask questions or come to the board with good ideas and/or worries or problems.

 

Meeting time by attendance is between 6.30-7.00 PM in the party room on Richard Mortensens vej 90.

The next planned board meeting will be held on Tuesday February 23rd, 2021.

Due to the Corona situation there will not be a meeting time before the board meeting at this time. 

You are always welcome to contact the board by email.